News

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – ogólne zasady

W niektórych przypadkach prowadzenie ksiąg rachunkowych jest ustawowym obowiązkiem przedsiębiorcy. Brak wprawy, nieznajomość przepisów oraz bałagan w papierach mogą doprowadzić do powstania negatywnych konsekwencji karno-skarbowych. Niemniej jednak każdy podatnik może zdjąć z siebie wizję trudnych kontroli skarbowych zlecając audyty sprawozdania finansowego oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych wyspecjalizowanym podmiotom.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych na własną rękę, czy warto?

Choć firm, biur rachunkowych i kancelarii prawa podatkowego jest na rynku bardzo wiele, do chwili obecnej znaczna część przedsiębiorców wybiera drogę samodzielnej obsługi księgowej.

Niestety próby zaoszczędzenia na obsłudze kadrowo -płacowej i rachunkowej firmy, często prowadzą do powstania nowych problemów z fiskusem. Samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych może spowodować min.:

  • błędne ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego
  • niewłaściwe księgowanie przychodów (podanie błędnych dat)
  • niewłaściwe wystawianie faktur (zła stawka VAT)
  • nieujmowanie remanentów lub ich nie zlecanie
  • błędne rozliczenie roczne lub brak złożenia deklaracji
  • nie wysłanie deklaracji w terminie
  • błędy kadrowe.

Kompleksowa obsługa księgowa, czego mogę oczekiwać, jako przedsiębiorca?

Obecnie działające na rynku profesjonalne podmioty, trudniące się obsługą podatkowo-rachunkową, zajmują się już nie tylko prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ale również obsługą kadrową, płacową oraz szeroko ujętym audytem sprawozdań finansowych.

Korzystając zatem z profesjonalnej obsługi podatnik/przedsiębiorca może liczyć na rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, deklaracje złożone na czas, pomoc w przygotowaniu faktur i rachunków, przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej i audytu sprawozdania finansowego. Większość firm oferuje również obsługę kadrowo-płacową.

Obsługa kadrowa związana jest z przygotowywaniem i rozliczeniem umów o pracę. Wiąże się również z w prowadzeniem akt personalnych, obsługą ZUS, naliczeniem urlopów, delegacji i zlecaniem badań lekarskich.

Natomiast dział płac zajmuję się przygotowywaniem listy płac oraz dokumentów związanych z wypłatą wynagrodzeń, w tym wydawaniem zaświadczeń o dochodach i wyliczaniem potrąceń egzekucyjnych.

Audyt sprawozdania finansowego, czym jest i czego dotyczy?

Dość często przedsiębiorca, który nie dźwignął ciężaru samodzielnego prowadzenia księgowości, obsługi kadrowej i płacowej, by zyskać przejrzystość w dokumentach firmy,  zobowiązany jest skorzystać z zewnętrznej pomocy.

Rozwiązaniem jest audyt sprawozdania finansowego, zwany również rewizją finansową, której celem jest rzetelne i jasne zbadania i ustalenie sytuacji majątkowej i finansowej danego podmiotu.

Rewizję finansową przeprowadza biegły rewident, którego ocenie podlega min. kwestia, czy sprawozdanie rachunkowe jest zgodne z obowiązującymi zasadami, przepisami i normami, ze statutem firmy lub organizacji i czy zostało przygotowanie na podstawie ksiąg rachunkowych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób niewłaściwy zostanie ujawnione podczas audytu. Niemniej należy pamiętać, że audyt sprawozdania finansowego nie jest kontrolą skarbową, lecz czynnością kontrolną i porządkową zleconą przez samego zainteresowanego. Zatem głównym celem audytu finansowego jest ocena sytuacji finansowej podatnika, nie zaś wyciąganie negatywnych konsekwencji.