Drodzy rodzice i uczniowie.

W ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i ich rodziców z Ząbek, proponujemy inne formy wsparcia dostępne poza szkołą:

1. Nieodpłatna pomoc w postaci;
  • diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z trudnościami,
  • warsztatów, terapii i innych zajęć także dla uczniów zdolnych oraz wydawanie wszelkich orzeczeń,
  • nadal prowadzi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkach.

http://www.pppzielonka.pl/