Protokół nr 3/2016/2017 z zebrania Rady Rodziców l8.01.2017 r.

W zebraniu uczestniczyli:

Przedstawiciele Trójek Klasowych, rodzice uczniów klas III wg listy stanowiącej Załącznik nr l do niniejszego oraz Pani w-ce Dyrektor Anna Saar-Auerbach.

Protokół nr 2/2016/2017
z zebrania
Rady Rodziców 15.11.2016 r.

 
W zebraniu uczestniczyli:
–    Przedstawiciele nowo wybranych Rad Oddziałowych (Trójek Klasowych) wg listy stanowiącej Załącznik nr1 do niniejszego protokołu.

Porządek zebrania:
- przedstawienie informacji od Dyrekcji Szkoły, dot. akcji protestacyjnej w naszej placówce.
- przedstawienie Preliminarza Wydatków RR na rok szkolny 2016/17
- omówienie przygotowania i udziału RR w Wigilii szkolnej.
- omówienie podań, które wpłynęły do RR.

Protokół nr 1 2016/17

z posiedzenia Rady Rodziców