Książka telefoniczna

Centrala  22 777 62 11
Faks  22 743 09 40


Numery bezpośrednie:

Sekretariat       22 777 62 21
Kadry   22 777 62 22
Wice Dyrektor   22 777 62 23
Dyrektor   22 777 62 24
Nauczyciele   22 777 62 25
Informatyk   22 777 62 26
Pedagog   22 777 62 27
Recepcja   22 777 62 28
Psycholog   22 777 62 29
Doradca Zaw.   22 777 62

Inne numery wewnętrzne przez Centralę:

Biblioteka   30
Pielęgniarka   31
Księgowość   32
Trenerzy Sportu   33
Szatnia   34
Kuchnia   35
Faks   36 Nastąpiła zmiana numerów telefonów.
Prosimy kontaktować się wyłącznie na numery z tego wykazu.