Przykładowe pytania i zadania z optyki

1. Wyjaśnij za pomocą rysunku zjawisko zaćmienia Słońca (zaćmienia Księżyca).

2.  Promień padający tworzy z płaszczyzną zwierciadła kąt równy 25°. Ile wynosi wartość kąta odbicia?

Przykładowe pytania i zadania z termodynamiki

  1. Zaproponuj proste doświadczenie pokazujące zjawisko rozszerzalności temperaturowej ciał stałych. Gdzie w praktyce wykorzystuje się to zjawisko, podaj też przykład gdzie jest ono niekorzystne.

Przykładowe pytania i zadania z astronomii

1. Wymień planety Układu Słonecznego.
    Która z nich jest najbliżej a która najdalej od Słońca?

Przykładowe zadania z kinematyki

 

1. Biegacz przebiegł dystans 100 m w czasie 10 s. Oblicz jego średnią prędkość na tym dystansie. Wynik podaj w m/s  oraz w km/h.

2. Samochód przejechał drogę 36 km w czasie 0,5 h. Oblicz jego średnią prędkość na tej drodze. Wynik podaj w km/h  oraz w  m/s.

Przykładowe pytania i zadania z hydrostatyki i aerostatyki.


1. Jakie ciśnienie działa na nurka zanurzonego w jeziorze na głębokość 30 m, jeśli gęstość  wody wynosi 1000 kg/m3  a wartość ciśnienia atmosferycznego na poziomie jeziora 1000 hPa.

2. Powierzchnia tłoka strzykawki wynosi 2 cm2. O ile wzrośnie wartość ciśnienia cieczy  zawartej w strzykawce, jeśli będziemy naciskać na tłok z siłą 30 N?

Przykładowe pytania i zadania z ruchu drgającego i fal mechanicznych.

1. Wykresy zależność wychylenia od czasu dla drgań tłumionych i drgań wymuszonych.
 
2. Wyjaśnić pojęcia: fala podłużna, fala poprzeczna, podać przykłady takiej fali.
   Jak wykazać, że fala przenosi energię?

Przykładowe zadania na sprawdzian z prądu elektrycznego

1.    Wymień trzy podstawowe wielkości elektryczne, podaj ich symbole,  jednostki i narzędzia pomiarowe do ich mierzenia.

2.    Narysuj i nazwij pięć podstawowych symboli elementów obwodów elektrycznych, określ ich rolę w obwodzie.

Test - fizyka (elektromagnetyzm)


Przykładowe pytania i zadania z elektromagnetyzmu

  1. Wyjaśnij zasadę działania kompasu magnetycznego.

Opracowanie I.1

Historia jako nauka

Historia to nauka, która zajmuje się badaniem przeszłości ludzkości (cywilizacji) od jej powstania aż po czasy współczesne.
Dzieje ludzkości poznajemy na podstawie źródeł historycznych, czyli śladów działania człowieka w przeszłości.

Opracowanie I.2

Starożytna Grecja

Warunki życia w Grecji

Starożytna Grecja zajmowała południową część Półwyspu Bałkańskiego - Peloponez, wyspy na Morzu Egejskim oraz zachodnie wybrzeże Azji Mniejszej.

Południową część Półwyspu Bałkańskiego, czyli tzw. Grecję właściwą, od trzech stron oblewały morza - od wschodu Egejskie, od zachodu Jońskie, od południa Śródziemne.