Testy

Kwestionariusze postaw twórczych vs. odtwórczych /Testy  i materiały/
www.wybieramzawod.pl

Rozpoznawanie predyspozycji  i zainteresowań  
www.predyspozycje.interium.com.pl

Test samooceny-predyspozycje zawodowe
www.rozpoznawanie-predyspozycji.uni.lodz.pl

Labirynt zawodów
www.labiryntzawodow.progra.pl