ZASADY PRZELICZANIA OCEN I OSIAGNIĘĆ KANDYDATA NA PUNKTY –

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ROK SZKOLNY 2017/18

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

1.  Wyniki egzaminu gimnazjalnego (wyrażonego w procentach) mnoży się 0,2

 • z języka polskiego (maks. 20 pkt),
 • historii i wiedzy o społeczeństwie (maks. 20 pkt),
 • matematyki (maks. 20 pkt),
 • przedmiotów przyrodniczych (maks. 20 pkt),

(maksymalna ilość punktów z egzaminu gimnazjalnego wynosi 100 pkt.

2.  Przedmioty wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum ( j. polski i matematyka oraz dwa przedmioty wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną)

 • celujący - przyznaje się po 18 pkt.
 • bardzo dobry - przyznaje się po 17 pkt.
 • dobry - przyznaje się po 16 pkt.
 • dostatecznym- przyznaje się po 8 pkt.
 • dopuszczającym - przyznaje się po 2 pkt.

3.  Dodatkowa aktywność i/lub osiągnięcia kandydata

  1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.
  2. Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego i wolontariatu 3pkt
 • Ważne: Komisja rekrutacyjna uwzględnia aktywność, która jest poświadczona poprzez wpis na świadectwo ukończenia gimnazjum

  4.  Laureaci, finaliści, oraz kandydaci, którzy uzyskali wysokie miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.

  Przyznaje się od 1 do 10 pkt. Maks 18 pkt.

  Szczegółowe informacje dotyczące konkursów i zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym zawarte są w załączniku: http://www.kuratorium.waw.pl/Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2017-r.html

  Szczegółowe informacje dotyczące punktacji za wysokie miejsca w konkursach wiedzy, zawodach sportowych i artystycznych zawarte są na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1

  Ważne: Komisja rekrutacyjna uwzględnia osiągnięcia, które są poświadczone poprzez wpis na świadectwo ukończenia gimnazjum.

  MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA to 200 pkt.

   

  Dzień planowania kariery. Dzień protestu.

  W piątek, 31 marca 2017 roku z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego w wielu polskich szkołach, nie tylko w gimnazjach, odbył się strajk w proteście przeciw pośpiesznie i „na siłę” wprowadzanej reformie edukacji, bez właściwego dialogu z tymi, którzy będą jej bezpośrednimi wykonawcami, czyli nauczycielami praktykami. Nauczyciele naszego Gimnazjum postanowili dołączyć się do tego protestu w trosce o  przyszłość edukacji i przyszłość zawodu nauczyciela, w przekonaniu że negatywne skutki chaosu w systemie oświaty mogą odczuć wszyscy –uczniowie i nauczyciele.

  Testy

  Kwestionariusze postaw twórczych vs. odtwórczych /Testy  i materiały/
  www.wybieramzawod.pl

  Rozpoznawanie predyspozycji  i zainteresowań  
  www.predyspozycje.interium.com.pl

  Test samooceny-predyspozycje zawodowe
  www.rozpoznawanie-predyspozycji.uni.lodz.pl

  Labirynt zawodów
  www.labiryntzawodow.progra.pl

  Szkolny Ośrodek Kariery (SzOK) służy uczniom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do świadomego kształtowania własnej kariery zawodowej. Działalność ośrodka kariery ukierunkowana jest na pomoc i wsparcie uczniów w podejmowaniu trafnych decyzji edukacyjnych i  zawodowych, zgodnie z predyspozycjami ucznia i trendami na rynku pracy w Polsce i w UE.