Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF

Nasza szkoła rusza z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresatami Projektu są uczniowie klas gimnazjalnych. Celem Projektu jest podniesienie wśród uczniów kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia.

 Uczestniczący w Projekcie uczniowie, będą mogli korzystać z wieloaspektowej pomocy doradczej, organizowanych warsztatów i spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, szkół wyższych, Urzędu Pracy i OHP. W utworzonym szkolnym Punkcie Informacji i Kariery otrzymają indywidualną pomoc m.in. w zakresie: diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz określenia indywidualnych predyspozycji zawodowych.

Aby zakwalifikować się do Projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji, wypełnić formularz i złożyć go u doradcy zawodowego do 25 października. Formularze są dostępne w sekretariacie szkoły, u doradcy zawodowego oraz u pana Daniela Borkowskiego.

W Projekcie może uczestniczyć tylko 100 uczniów.

Szczegółowe informacje na temat Projektu otrzymają uczniowie w szkole, a rodzice w korespondencji elektronicznej.

Z regulaminem rekrutacji można zapoznać się. TUTAJ

Jolanta Maciążek