Uczniowie klas III


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w roku szkolnym 2017/2018

Od dnia 8 maja do 19 maja uczniowie klas III będą mogli zakładać konta w elektronicznym systemie rekrutacji i składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. W tym roku będzie można wybrać maks. osiem szkół z dowolną ilością oddziałów spośród wielu liceów ogólnokształcących, techników czy szkół branżowych I stopnia. Podczas rekrutacji do szkół średnich wyżej niż dotychczas premiowana będzie aktywność społeczna uczniów na rzecz innych ludzi, więcej punktów będzie można uzyskać za ocenę dobrą i bardzo dobrą na świadectwie, a także wyżej punktowane będzie świadectwo z wyróżnieniem. Ponadto wszystkich kandydatów do szkół, na terenie całego kraju, obowiązywać będą jednolite zasady rekrutacji i maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej.

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dostępny jest pod adresem:
https://warszawa.edu.com.pl

Szczegółowe informacje o terminach, zasadach rekrutacji, przeliczaniu ocen i dodatkowych osiągnieć na punkty zamieszczone są na naszej stronie Internetowej w zakładce Uczniowie/Szkolny Ośrodek Kariery/Szok.

Wszystkim uczniom klas III, życzę wiary w siebie, sukcesów w nauce oraz dostania się do wybranej szkoły zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Jolanta Maciążek