Harmonogram działań GIMNAZJALISTY – kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej

w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

"Harmonogram działań GIMNAZJALISTY" można pobrać tutaj