KURATORYJNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Drodzy Uczniowie !!!
Uprzejmie informujemy, że szkolny etap Konkursu Kuratoryjnego Języka Angielskiego odbędzie się 7 listopada 2017 roku o godz. 9.00 (wtorek).

Uczestnicy konkursu powinni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza podstawę programową, szczególnie w zakresie środków językowych i wiedzy o krajach anglojęzycznych. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum, którzy w poprzednim roku szkolnym otrzymali co najmniej ocenę bardzo dobrą z języka angielskiego. Zapisy oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać u nauczycieli prowadzących lub u p. Anny Gosk-Jastrzębskiej. Na Wasze deklaracje uczestnictwa czekamy do 27 października.

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie

Anna Gosk-Jastrzębska