UWAGA UCZNIOWIE LICEUM EXPERTUS - w szkole obowiązuje zmiana obuwia lub ochraniacze na obuwie !!!!

PRZYPOMINAM, ŻE OBECNOŚĆ NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH JEST WARUNKIEM UZYSKANIA PROMOCJI NA NASTĘPNY SEMESTR !!!!
PROSZĘ KAŻDEGO UCZNIA O OSOBISTY, OBOWIĄZKOWY, KONTAKT Z DYREKTOREM SZKOŁY W DNIACH 14, 15 października

 

PLAN ZAJĘĆ NA 14 i 15 października

PIERWSZA LEKCJA ZACZYNA SIĘ O GODZINIE 8:00

SOBOTA 14 października

 

  Godz. I semestr LO III semestr LO V semestr LO
 1 08.00 -08.45 j.angielski/j.rosyjski j.angielski/j.rosyjski historia
 2 08.50 -09.35 j.angielski/j.rosyjski j.angielski/j.rosyjski historia
 3 09.40 -10.25 matematyka historia j.angielski/j.rosyjski
 4 10.30 -11.15 matematyka historia j.angielski/j.rosyjski
 5 11.20 -12.05 historia matematyka j.polski
 6 12.10 -12.55 historia matematyka j.polski
 7 13.00 -13.45 j.polski  j.polski matematyka
 8 13.50 -14.35 j.polski j.polski matematyka
 9 14.40 -15.25
matematyka  j.polski 
 10 15.35 -16.20      

 

NIEDZIELA   15 października

 

  Godz. I semestr LO III semestr LO V semestr LO
 1 08.00 -08.45 matematyka chemia j .polski
 2 08.50 -09.35 matematyka chemia j. polski
 3 09.40 -10.25 j. polski matematyka chemia
 4 10.30 -11.15 j. polski matematyka chemia
 5 11.20 -12.05 chemia j. polski matematyka
 6 12.10 -12.55 fizyka j. polski matematyka 
 7 13.00 -13.45   j. polski matematyka
 8 13.50 -14.35
   
 9 14.40 -15.25      
 10 15.35 -16.20      

 

TERMINY ZAJĘĆ DLA LICEUM EXPERTUS
NA PIERWSZY SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

MIESIĄC TERMINY ZAJĘĆ W MIESIĄCU
WRZESIEŃ 16, 17 .09    30.09 i 1.10
PAŹDZIERNIK 14, 15. 10    28, 29. 10
LISTOPAD 18, 19. 11     25, 26. 11
GRUDZIEŃ 2, 3. 12         9, 10. 12
STYCZEŃ 20, 21. 01       27, 28.01

UWAGA UCZNIOWIE LICEUM EXPERTUS - w szkole obowiązuje zmiana obuwia lub ochraniacze na obuwie !!!!

PLAN ZAJĘĆ NA 30 września  i 01 października

PIERWSZA LEKCJA ZACZYNA SIĘ O GODZINIE 8:00

SOBOTA 30 września

 

  Godz. I semestr LO III semestr LO V semestr LO
 1 08.00 -08.45 j.angielski/j.rosyjski j.angielski/j.rosyjski historia
 2 08.50 -09.35 j.angielski/j.rosyjski j.angielski/j.rosyjski historia
 3 09.40 -10.25 historia j.polski j.angielski/j.rosyjski
 4 10.30 -11.15 historia j.polski j.angielski/j.rosyjski
 5 11.20 -12.05 j.polski historia matematyka
 6 12.10 -12.55 j.polski historia matematyka
 7 13.00 -13.45   matematyka  j.polski 
 8 13.50 -14.35
matematyka  j.polski 
 9 14.40 -15.25
   
 10 15.35 -16.20      

 

NIEDZIELA   01 października

 

  Godz. I semestr LO III semestr LO V semestr LO
 1 08.00 -08.45 j.angielski/j.rosyjski j.angielski/j.rosyjski j .polski
 2 08.50 -09.35 j.angielski/j.rosyjski j.angielski/j.rosyjski j. polski
 3 09.40 -10.25 j.polski matematyka j.angielski/j.rosyjski
 4 10.30 -11.15 j.polski matematyka j.angielski/j.rosyjski
 5 11.20 -12.05 chemia j. polski matematyka
 6 12.10 -12.55 fizyka j. polski matematyka 
 7 13.00 -13.45 matematyka chemia  j.polski 
 8 13.50 -14.35
   
 9 14.40 -15.25      
 10 15.35 -16.20      

UWAGA UCZNIOWIE LICEUM EXPERTUS - w szkole obowiązuje zmiana obuwia lub ochraniacze na obuwie !!!!

PLAN ZAJĘĆ NA 16 i 17 WRZEŚNIA

PIERWSZA LEKCJA ZACZYNA SIĘ O GODZINIE 8:00

SOBOTA 16 września

 

  Godz. I semestr LO III semestr LO V semestr LO
 1 08.00 -08.45 historia historia matematyka
 2 08.50 -09.35 historia historia matematyka
 3 09.40 -10.25 matematyka matematyka historia
 4 10.30 -11.15 matematyka matematyka historia
 5 11.20 -12.05 j.polski j.polski matematyka
 6 12.10 -12.55 j.polski j.polski matematyka
 7 13.00 -13.45      
 8 13.50 -14.35
   
 9 14.40 -15.25
   
 10 15.35 -16.20      

 

NIEDZIELA   17 września 2017

 

  Godz. I semestr LO III semestr LO V semestr LO
 1 08.00 -08.45 chemia matematyka j .polski
 2 08.50 -09.35 fizyka matematyka j. polski
 3 09.40 -10.25 matematyka  chemia  j. polski
 4 10.30 -11.15 matematyka chemia j. polski
 5 11.20 -12.05 j. polski j. polski matematyka
 6 12.10 -12.55 j. polski j. polski matematyka 
 7 13.00 -13.45
   
 8 13.50 -14.35
   
 9 14.40 -15.25      
 10 15.35 -16.20      

„Expertus” w roku szkolnym 2017/2018

Witam uczniów liceum „Expertus” w roku szkolnym 2017/2018. Chcę jednocześnie poinformować , że w tym roku szkolnym , pierwsze zajęcia odbędą się w sobotę i niedzielę16 i 17 września. Plan zajęć na 16 i 17 września pojawi się na stronie w środę lub czwartek (tj. 13 lub 14 września) – obecność na tych zajęciach jest, obligatoryjnie, obowiązkowa – będę korygowała listy obecności i skreślała osoby z nieusprawiedliwioną nieobecnością.


Dyrektor szkoły Anna Saar-Auerbach