UWAGA UCZNIOWIE LICEUM EXPERTUS - w szkole obowiązuje zmiana obuwia lub ochraniacze na obuwie !!!!

W najbliższe dwa weekendy tj. 20 i 21 oraz 27 i 28 stycznia 2018 r. jest zakończenie semestru, OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH JEST ABSOLUTNIE OBOWIĄZKOWA, w tym czasie należy uzupełnić WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA związane z zakończeniem semestru i zgłosić się do dyrektora szkoły w celu uzgodnienia czy spełnione są zobowiązania

PLAN ZAJĘĆ NA 20 i 21 stycznia

PIERWSZA LEKCJA ZACZYNA SIĘ O GODZINIE 8:00

SOBOTA 20 stycznia

  Godz. I semestr LO III semestr LO V semestr LO
 1 08.00 -08.45 geografia j. polski matematyka-egzamin
 2 08.50 -09.35 j.polski geografia matematyka-egzamin
 3 09.40 -10.25 matematyka-egzamin geografia j. polski
 4 10.30 -11.15 j. polski matematyka-egzamin geografia
 5 11.20 -12.05   matematyka-egzamin j.polski
 6 12.10 -12.55      
 7 13.00 -13.45      
 8 13.50 -14.35      
 9 14.40 -15.25
   
 10 15.35 -16.20      

 

NIEDZIELA  21 stycznia

  Godz. I semestr LO III semestr LO V semestr LO
 1 08.00 -08.45 biologia biologia matematyka
 2 08.50 -09.35 biologia biologia matematyka
 3 09.40 -10.25 chemia matematyka j. polski
 4 10.30 -11.15 fizyka matematyka j. polski
 5 11.20 -12.05 matematyka chemia j. polski
 6 12.10 -12.55 j.polski chemia matematyka
 7 13.00 -13.45      
 8 13.50 -14.35      
 9 14.40 -15.25      
 10 15.35 -16.20      

UWAGA UCZNIOWIE LICEUM EXPERTUS - w szkole obowiązuje zmiana obuwia lub ochraniacze na obuwie !!!!

PRZYPOMINAM, ŻE OBECNOŚĆ NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH JEST WARUNKIEM UZYSKANIA PROMOCJI NA NASTĘPNY SEMESTR !!!!

W STYCZNIU KOŃCZYMY SEMESTR - PROSZĘ KAŻDEGO UCZNIA O OSOBISTY, OBOWIĄZKOWY, KONTAKT Z DYREKTOREM SZKOŁY W DNIU 9-10 GRUDNIA w celu uzgodnienia wszelkich zobowiązań i ich uzupełnienia (pobranie zaległych prac , uzupełnienie innych zobowiązań) – jest to absolutny warunek promocji na semestr następny!!!

MIJA TERMIN DOSTARCZENIA PRAC KONTROLNYCH
UWAGA, będzie zmiana terminów zajęć w grudniu i styczniu !!!!, proszę sprawdzać komunikaty

PLAN ZAJĘĆ NA 09 i 10 grudnia

PIERWSZA LEKCJA ZACZYNA SIĘ O GODZINIE 8:00

SOBOTA 09 grudnia

  Godz. I semestr LO III semestr LO V semestr LO
 1 08.00 -08.45 j.polski matematyka historia
 2 08.50 -09.35 j.polski matematyka historia
 3 09.40 -10.25 historia j.polski matematyka
 4 10.30 -11.15 historia j.polski matematyka
 5 11.20 -12.05 matematyka historia j.polski
 6 12.10 -12.55 matematyka historia j.polski
 7 13.00 -13.45   matematyka j.polski
 8 13.50 -14.35   matematyka j.polski
 9 14.40 -15.25
   
 10 15.35 -16.20      

 

NIEDZIELA 10 grudnia

 

  Godz. I semestr LO III semestr LO V semestr LO
 1 08.00 -08.45 biologia biologia Matematyka-egzamin 
 2 08.50 -09.35 biologia biologia Matematyka-egzamin 
 3 09.40 -10.25 Matematyka-egzamin geografia j. polski
 4 10.30 -11.15 Matematyka-egzamin geografia j. polski
 5 11.20 -12.05 j.polski Matematyka-egzamin geografia
 6 12.10 -12.55 j.polski Matematyka-egzamin geografia
 7 13.00 -13.45 geografia  j.polski   
 8 13.50 -14.35 geografia j.polski   
 9 14.40 -15.25      
 10 15.35 -16.20      

UWAGA UCZNIOWIE LICEUM EXPERTUS - w szkole obowiązuje zmiana obuwia lub ochraniacze na obuwie !!!!

PRZYPOMINAM, ŻE OBECNOŚĆ NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH JEST WARUNKIEM UZYSKANIA PROMOCJI NA NASTĘPNY SEMESTR !!!!
PROSZĘ KAŻDEGO UCZNIA O OSOBISTY, OBOWIĄZKOWY, KONTAKT Z DYREKTOREM SZKOŁY W DNIU 25 listopada – w celu uzgodnienia wszelkich zobowiązań i zaległości ucznia

UWAGA, na najbliższych zajęciach tj. wszystkich zajęciach do świąt będą się odbywały sprawdziany zaliczeniowe i egzaminy z poszczególnych przedmiotów- obecność jest absolutnie obowiązkowa i jest warunkiem promocji na następny semestr !!!!

Zmiana w terminach zajęć !!! – w weekend 2 i 3 grudnia zajęcia w szkole są odwołane, przewiduję przedłużenie zajęć w terminie styczniowym
 

PLAN ZAJĘĆ NA 25 i 26 listopada

PIERWSZA LEKCJA ZACZYNA SIĘ O GODZINIE 8:00

SOBOTA 25 listopada

  Godz. I semestr LO III semestr LO V semestr LO
 1 08.00 -08.45 j.ang./j.ros.-zaliczenie j.ang./j.ros.-zaliczenie j.ang./j.ros.-zaliczenie
 2 08.50 -09.35 j.ang./j.ros.-zaliczenie j.ang./j.ros.-zaliczenie j.ang./j.ros.-zaliczenie
 3 09.40 -10.25 historia j.polski geografia
 4 10.30 -11.15 historia j.polski geografia
 5 11.20 -12.05 geografia  historia j.polski
 6 12.10 -12.55 geografia  historia j.polski
 7 13.00 -13.45 j.polski  geografia historia
 8 13.50 -14.35 j.polski  geografia  historia 
 9 14.40 -15.25
   
 10 15.35 -16.20      NIEDZIELA   26 listopada

 

  Godz. I semestr LO III semestr LO V semestr LO
 1 08.00 -08.45 j. polski chemia  
 2 08.50 -09.35 j. polski chemia  
 3 09.40 -10.25 chemia biologia j. polski
 4 10.30 -11.15 fizyka biologia j. polski
 5 11.20 -12.05 biologia j. polski j. polski
 6 12.10 -12.55 biologia  j. polski j. polski
 7 13.00 -13.45      
 8 13.50 -14.35
   
 9 14.40 -15.25      
 10 15.35 -16.20      

 

UWAGA UCZNIOWIE LICEUM EXPERTUS - w szkole obowiązuje zmiana obuwia lub ochraniacze na obuwie !!!!

PRZYPOMINAM, ŻE OBECNOŚĆ NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH JEST WARUNKIEM UZYSKANIA PROMOCJI NA NASTĘPNY SEMESTR !!!!

PROSZĘ KAŻDEGO UCZNIA O OSOBISTY, OBOWIĄZKOWY, KONTAKT Z DYREKTOREM SZKOŁY W DNIU 18 LISTOPADA w celu uzgodnienia wszelkich zobowiązań ucznia.
UWAGA, będzie zmiana terminów zajęć w grudniu i styczniu !!!!, proszę sprawdzać komunikaty

 

PLAN ZAJĘĆ NA 18 i 19 listopada

PIERWSZA LEKCJA ZACZYNA SIĘ O GODZINIE 8:00

SOBOTA 18  listopada

 

  Godz. I semestr LO III semestr LO V semestr LO
 1 08.00 -08.45 j.angielski/j.rosyjski matematyka historia
 2 08.50 -09.35 j.angielski/j.rosyjski matematyka historia
 3 09.40 -10.25 historia j.angielski/j.rosyjski matematyka
 4 10.30 -11.15 historia j.angielski/j.rosyjski matematyka
 5 11.20 -12.05 matematyka  historia j.angielski/j.rosyjski
 6 12.10 -12.55 matematyka  historia j.angielski/j.rosyjski
 7 13.00 -13.45   j.polski matematyka
 8 13.50 -14.35   j.polski  matematyka 
 9 14.40 -15.25
   
 10 15.35 -16.20      

 

NIEDZIELA 19 listopada

 

  Godz. I semestr LO III semestr LO V semestr LO
 1 08.00 -08.45 geografia matematyka j.polski
 2 08.50 -09.35 geografia matematyka j.polski
 3 09.40 -10.25 matematyka j.polski geografia
 4 10.30 -11.15 matematyka j.polski geografia
 5 11.20 -12.05 j.polski geografia matematyka
 6 12.10 -12.55   geografia matematyka
 7 13.00 -13.45      
 8 13.50 -14.35
   
 9 14.40 -15.25      
 10 15.35 -16.20      

UWAGA UCZNIOWIE LICEUM EXPERTUS - w szkole obowiązuje zmiana obuwia lub ochraniacze na obuwie !!!!

PRZYPOMINAM, ŻE OBECNOŚĆ NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH JEST WARUNKIEM UZYSKANIA PROMOCJI NA NASTĘPNY SEMESTR !!!!
PROSZĘ KAŻDEGO UCZNIA O OSOBISTY, OBOWIĄZKOWY, KONTAKT Z DYREKTOREM SZKOŁY W DNIACH 28, 29.10 – uzgodnienia konieczne


 

PLAN ZAJĘĆ NA 28 i 29 października

PIERWSZA LEKCJA ZACZYNA SIĘ O GODZINIE 8:00

SOBOTA 28 października

 

  Godz. I semestr LO III semestr LO V semestr LO
 1 08.00 -08.45 j.angielski/j.rosyjski j.angielski/j.rosyjski historia
 2 08.50 -09.35 j.angielski/j.rosyjski j.angielski/j.rosyjski historia
 3 09.40 -10.25 historia historia j.angielski/j.rosyjski
 4 10.30 -11.15 j.polski historia j.angielski/j.rosyjski
 5 11.20 -12.05   matematyka j.polski
 6 12.10 -12.55   j.polski matematyka
 7 13.00 -13.45   matematyka j.polski
 8 13.50 -14.35      
 9 14.40 -15.25
   
 10 15.35 -16.20      

 

NIEDZIELA   29 października

 

  Godz. I semestr LO III semestr LO V semestr LO
 1 08.00 -08.45 matematyka j.polski chemia
 2 08.50 -09.35 j.polski matematyka chemia
 3 09.40 -10.25 chemia j.polski matematyka
 4 10.30 -11.15 fizyka j.polski matematyka
 5 11.20 -12.05 fizyka matematyka j.polski
 6 12.10 -12.55   matematyka j.polski
 7 13.00 -13.45   matematyka matematyka
 8 13.50 -14.35
   
 9 14.40 -15.25      
 10 15.35 -16.20