Bezpieczna szkoła


Tytuł  " BEZPIECZNEJ SZKOŁY "
dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach
ZDOBYTY !!!

    W wyniku udziału w ogólnopolskim konkursie "Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń" zdobyliśmy tytuł Bezpiecznej Szkoły oraz członkostwo ogólnopolskiego klubu "Bezpieczne Szkoły".
    Konkurs trwał od listopada 2012 r. do końca kwietnia 2013 r.
    W realizację zadań konkursowych zaangażowana była cała społeczność szkolna. Przy poszczególnych zadaniach zapraszaliśmy do współpracy przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, służby zdrowia, Prokuratury Rejonowej, Sądu Rejonowego, Kuratorskiej Służby Sądowej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Pomocy Społecznej.
    By uatrakcyjnić  opracowywane treści i zmotywować uczniów do efektywnej pracy stosowaliśmy  różne metody:  prelekcje, debaty, konwersatoria, testy, konkursy, projekty, prezentacje, warsztaty. Dzięki współpracy z Prokuraturą Rejonową,  udało nam się zorganizować inscenizowaną rozprawę sądową w Sądzie Rejonowym w Wołominie, w której wzięli udział nasi uczniowie.    
    Efekty pracy uczniów były sukcesywnie eksponowane na korytarzach szkolnych, by utrwalić wypracowane wnioski i przypominać o podjętych zobowiązaniach.

    Różnorodność podejmowanych tematów pozwoliła na szerokie podejście do spraw bezpieczeństwa nie tylko w szkole, ale też w domu, na wakacjach, w środowisku i Internecie, co w dzisiejszych czasach jest nie mniej istotne.
    Program konkursu "Bezpieczna szkoła-Bezpieczny uczeń" spełnił oczekiwania nie tylko nauczycieli, ale też uczniów i ich rodziców. Zmobilizował społeczność szkolną do działania, uświadamiania i poszerzania wiedzy w tak ważnej dziedzinie jaką jest szeroko pojęte bezpieczeństwo, zdrowie, profilaktyka, tolerancja, uwrażliwienie na potrzeby innych.
    Liczymy, że praca włożona przez nauczycieli i uczniów w realizację zadań konkursowych w znaczący sposób wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa naszych uczniów we wszystkich sferach ich życia, bo bezpieczeństwo naszych dzieci jest dla nas priorytetem.
Certyfikat "Bezpiecznej Szkoły"